Przygotowanie zawodowe dorosłych

Dnia 18 kwietnia 2014 roku weszły w życie przepisy BHP określające warunki oraz sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca, który utworzył miejsca pracy przygotowania zawodowego dorosłych ma również związane z tym obowiązki dotyczące bhp.