Na niniejszej medycznej platformie BHP dostępne są następujące programy szkoleń:

Szkolenia te są dostosowane do specyfiki i wymagań zawodów medycznych

Podmiotowy zakres szkolenia wstępnego (instruktażu wstępnego)

Wszystkie stanowiska pracy przed rozpoczęciem pracy

Podmiotowy zakres szkolenia okresowego

 1. Szkolenie pracodawców i innych osób kierujących pracownikami dotyczy:
  1. pracodawców
  2. kierowników
 2. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach personelu medycznego:
  1. lekarz
  2. pielęgniarka
  3. pielęgniarka środowiskowa
  4. pielęgniarka szkolna
  5. położna
 3. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  1. rejestratorka
  2. sekretarka
  3. inne stanowiska administracyjno-biurowe
 4. Szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych (pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych)
  1. konserwator
  2. kierowca
  3. sprzątaczka
  4. inne stanowiska wymagające pracy fizycznej