Przebieg szkolenia na “Medycznej Platformie BHP” wygląda następująco:

 1. Pracodawca będący członkiem WMZLPPZ przekazuje swoim pracownikom adres platformy: https://bhp.wmzlppz.org oraz wyznacza termin na udział w szkoleniu przez pracownika. Na pracodawcy ciąży obowiązek (wynikający z przepisów) skierowania pracowników na szkolenia w odpowiednich terminach.
 2. Do korzystania z platformy szkoleniowej niezbędne są:
  1. komputer stacjonarny, notebook lub urządzenie przenośne (tablet, telefon komórkowy)
  2. nowoczesna przeglądarka internetowa, zalecane to:
   • Internet Eksplorer w wersji co najmniej 9 (dostępny od systemu Windows Vista). Uwaga: platforma nie działa prawidłowo na przestarzałej przeglądarce Internet Explorer 8 dostępnej w Windows XP!
   • Mozilla Firefox w aktualnej wersji
   • Google Chrome w aktualnej wersji
   • dowolna inna przeglądarka internetowa spełniająca nowoczesne standardy WWW
  3. dostęp do internetu z prędkością co najmniej 512 kb/s (wystarczy nawet połączenie od operatora sieci komórkowej)
  4. w przypadku korzystania z wersji audio systemu (odsłuch lekcji) wymagane są głośniki lub słuchawki
 3. Pracownik rejestruje się na platformie za pomocą własnego identyfikatora (adres e-mail i hasło). Podczas rejestracji niezbędne jest podanie:
  1. imienia i nazwiska
  2. daty urodzenia
  3. miejsca urodzenia
  4. zajmowanego stanowiska
  5. nazwy zakładu pracy
  6. adresu zakładu pracy
 4. Po założeniu konta administrator platformy weryfikuje prawidłowość danych użytkownika i aktywuje dostęp do platformy. Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o aktywacji konta.
 5. Po uzyskaniu dostępu do platformy pracownik przechodzi szkolenia, uzyskując niezbędną wiedzę. Korzystanie z platformy jest możliwe 7 dni w tygodniu. Ewentualne przerwy serwisowe (np. aktualizacja systemu) będą ogłaszane w dziale Aktualności.
 6. Szkolenie może być realizowane etapami, w dowolnym czasie wybranym przez użytkownika platformy. System rejestruje postęp szkolenia, dzięki czemu użytkownik może wznowić szkolenie na przerwanej lekcji.
 7. W zależności od szkolenia może być niezbędne udzielenie odpowiedzi na pytania sprawdzające. W takim takim przypadku niezbędne jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi, potwierdzające uzyskanie odpowiedniej wiedzy przez danego pracownika.
 8. Po zakończeniu szkolenia przez użytkownika platformy administrator systemu weryfikuje udział w szkoleniu. Po pozytywnej weryfikacji wystawiane jest zaświadczenie, które jest przesyłane pocztą do zakładu pracy.