Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie podjął decyzję o wdrożeniu “Medycznej Platformy BHP“. Jej celem jest umożliwienie przeprowadzania internetowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Platforma będzie udostępniona bezpłatnie wszystkim członkom WMZLPPZ. Pozwoli to na znaczne ograniczenie członkom Związku kosztów szkoleń BHP, a dzięki możliwości przeprowadzenia szkoleń online w dowolnym czasie zwiększy dostępność pracowników.

Szkolenia zostały opracowane przez starszego inspektora służby BHP mgr Bożenę Zyskowską, która swój certyfikat do przeprowadzania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Bożena Zyskowska profesjonalnie zajmuje się kadrami, a wiedzę prawniczą z zakresu prawa pracy zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą ugruntowała wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej i komercji. Kwalifikacje potwierdzone sukcesami zawodowymi i certyfikatami pozwalają zapewnić o kompetentnym wykonaniu zadań.