Szkolenie wstępne dla nowych pracowników

Szkolenie podstawowe dla nowo przyjętych do pracy pracowników


Zobacz

Szkolenie okresowe dla pracodawców

Dla osób zarządzających oraz na stanowiskach kierowniczych


Zobacz

Szkolenie okresowe dla pracowników

Szkolenia okresowe uwzględniające specyfikę zawodów medycznych


Zobacz

Szkolenia okresowe BHP on-line (samokształcenie kierowane) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 ze zm.)